Katalog 3aA
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
3a MH Dürer/Paul Ondrusch - RLV A II unten eng **
Katalog 3aA
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 3aA
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
3a MH Dürer/Paul Ondrusch - RLV A I **
Katalog 3aA
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 3aA
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
3a MH Dürer/Paul Ondrusch - RLV A V **
Katalog 3aA
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 3aA
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
3a MH Dürer/Paul Ondrusch - RLV A III **
Katalog 3aA
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 3aB
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
3a MH Dürer/Paul Ondrusch - RLV B I **
Katalog 3aB
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 3aB
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
3a MH Dürer/Paul Ondrusch - RLV B IV **
Katalog 3aB
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 3aB
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
3a MH Dürer/Paul Ondrusch - RLV B III ** postfrisch
Katalog 3aB
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 4a
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
4a MH Dresden/Mädler - RLV I ** postfrisch
Katalog 4a
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 4a
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
4a MH Dresden/Mädler - RLV III, **
Katalog 4a
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 4a
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
4a MH Dresden/Mädler - RLV II oben **
Katalog 4a
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 4a
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
4a MH Dresden/Mädler - RLV II unten **
Katalog 4a
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 4bu
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
4bu MH Dresden/Wegert dunkel - RLV I **
Katalog 4bu
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 4bu
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
4bu MH Dresden/Wegert dunkel - RLV III ** postfrisch
Katalog 4bu
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 4bu
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
4bu MH Dresden/Wegert dunkel - RLV IV **
Katalog 4bu
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 4bv
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
4bv MH Dresden/Wegert hell - RLV III **
Katalog 4bv
Erhaltung postfrisch
Prüfung original